Drift og kontakt

SEAS-NVE overtog pr. 20. marts 2015 drift og vedligeholdelse af distributionsnettet for Vordingborg Elnet A/S. Det  betød,at netkunderne i Vordingborg by fremadrettet, skal rette henvenelse til SEAS-NVE ved såvel strømafbrydelser som ved administrative spørgsmål.

Vordingborg Elnets kunder behandles derfor på helt på samme måde, som hvis de var elkunder i SEAS-NVE.

Driftsinformation / Strømafbrydelser

Hvis du oplever fejl eller andre uregelmæssigheder i strømleverancen, kontakt da din elleverandør. Ved elulykke med fare for eller skader på personer, dyr eller bygninger ring: Tlf.  70 29 20 24.

Henvendelse til SEAS-NVE:

SEAS-NVE Net - Driftsinformation: http://www.seas-nve-net.dk/driftinformation

SEAS-NVE Net - Driftsteam: http://www.seas-nve-net.dk/seas-nve-net/kontakt/kontakt-driftsteam/driftteam

SEAS-NVE Net - Kundecenter: Telefon: 70 29 20 24 eller mail: netkundecenter@seas-nve.dk

SEAS-NVE Net - Priser og gebyrer: http://www.seas-nve-net.dk/seas-nve-net/priser-og-gebyrer

SEAS-NVE Net - Hjemmeside:  http://netselskabet.seas-nve.dk/