Historie

100 ÅRS EL-HISTORIE  1911 - 2011

Den 19. august 2011 havde Vordingborg Elnet A/S (tidligere Vordingborg Kommunale Værker) leveret el i 100 år til Vordingborg by.

skilt

Historien starter allerede i 1866, hvor Vordingborg Gasværk bliver taget i brug med levering af gas til belysning, madlavning og drivkraft. Men der skulle gå 45 år før end den første strøm blev leveret den 19. august 1911.

Foranlediget af bl.a en henvendelse fra Oringe Statshospital og med tanke på den kommende etablering af en garisionen i byen, blev det på et byrådsmøde den 14. februar 1910 enstemmigt vedtaget at bemyndige Gasværksudvalget til at engangere en rådgivende ingeniør samt træffe de fornødne foranstaltninger til el-værkets hurtigst mulige anlæg.

Til byggeplads for el-værket blev pladsen mellem gas- og vandværket på Færgegårdsvej valgt. Alle bygningsarbejder blev udført af lokale håndværksmestre. Bygningerne danner i dag rammerne for Vordingborg Forsynings administration og den driftmæssige side af el, vand og varme.

Opstarten var beskeden - 2 stk. 80 HK dieselmotorer fra B&W, direkte koblet til to stkingeniør . 53 kw jævnstrømsgeneratorer og 106 nye jernmaster, fremstillet af Vordingborg Maskinfabrik og Jernstøberi leverede strøm til ialt 7000 lamper og motorer med en samlet kapacitet på 170 HK. Efter en opladning af akkumulatorbatteriet på 30 timer, kunne forbindelsen til den første forbruger Oringe Statshospital sluttes  kl. 22 lørdag den 19. august 1911. Tirsdag den 22. august 1911 blev de første af de øvrige forbrugere tilsluttet

Allerede i 1913 fandt den første udvidelse sted idet en ny 240 HK dieselmotor fra Th. B Thrige blev taget i brug. 1 verdenskrig betøde bød på mange vanskeligheder, ike mindst pga mangel på diesel, men efter krigens afslutning kom der igen gang i elektricitetssalget og i 1922 var det igen nødvendig at øge kapaciteten af akkumulatorbatteriet.

Herefter gik det støt fremad med større og større kapacitet og udvidelse af ledningsnettet. I 1946 blev fx den første transformerstation - koblingsstationen "Solvang" på hærens øvelsesplads etableret. Det er også i disse år at der efterhånden skiftes over til vekselstrøm. Den 3. juli 1956 afbrydes den sidste jævnstrømsforbruger - driftsbestyrerboligen.

Gadelysningen udviklede sig også i takt med el-nettet. Vordingborg var den første by i Danmark, der gik helt over til elektrisk gadebelysning. I 1914 bestod den af 81 opadbrændende og 22 nedadbrændende gaslygter. Disse blev løbende over de næste år udskiftet med elektrisk belysning, startende med 23 stk. ½ wattlamper ophængt midt over gaden og 109 lampetter og lign.