Ledningsinformation

SEAS-NVE har pr. 20. marts 2015 overtaget drift og vedligeholdelse af distributionsnettet fra Vordingborg Elnet

Det betyder, at netkunderne i Vordingborg, fremover skal henvende sig til SEAS-NVE ved såvel strømafbrydelser, som administrative spørgsmål. Vordingborg Elnets kunder vil fremover blive behandlet helt på samme måde, som hvis de var elkunder i SEAS-NVE

Henvendelse til SEAS-NVE:

SEAS-NVE Net - Kundecenter: Telefon: 70 29 20 24 eller mail:netkundecenter@seas-nve.dk

Gravearbejde – privatperson
Hvis du skal grave i nærheden af vores ledningsnet, skal du søge om tilladelse.

Du finder en ansøgningsblanket her.

Gravearbejde – virksomhed
Hvis jeres virksomhed skal grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LER. I kan søge oplysninger i LER her.

Hvad er LER?
LER – Ledningsejerregistret – indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund. Herudover indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.

Inden jeres virksomhed begynder at grave, skal I slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. Ved at kontakte ejerne og få præcise oplysninger om ledningernes placering kan vi undgå, at ledninger bliver gravet over.