Overdragelse af driftslederansvar til elinstallatørerne.

Vordingborg Elnet A/S har valgt at overdrage driftslederansvaret til elinstallatørerne, til på eget initiativ at udføre nedennævnte opgaver på lavspændingsnettet:

  • Udtage og isætte stikledningssikringer i kabelnettet
  • Tilslutte og demontere stikledninger i kabelskabe og transformerstationer efter anvisning

Ansvaret for at Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 og 6 overholdes, påhviler elinstallatøren.

Det betyder at elinstallatøren ved disse opgaver, har samme ansvar som driftslederen med hensyn til sit personales sikkerhed, herunder at elinstallatøren har givet den relevante instruktion.