Halmudbud

Indkøb af halm til Masnedøværket.

Siden januar 2012, hvor Vordingborg Forsyning købte Masnedø Kraftvarmeværk af DONG, er det Vordingborg Kraftvarme A/S, der selv står for at indkøbe halm til værket. 

Som udgangspunkt vil det ske ved udbudsrunder - enten for os selv eller i samarbejde med andre Kraftvarmeværker.

Næste udbudsrunde offentliggøres snarest.

 

Opdateret 12. december 2019