Ingen vand i Kastrup - og Neder Vindinge

Ingen vand i Kastrup og Neder Vindinge

Vi har i dag haft et stort udfald af vandforsyningen til Kastrup og Neder Vindinge. Problemet er desværre ikke helt løst endnu.

Hele dagen har vi forsøgt at finde årsagen til den manglende forsyning, uden at vi dog har kunnet finde synderen. Der har således ikke være nogen større ledningsbrud eller overgravninger, der har kunnet forårsage og forklare den manglende forsyning. Vi har derfor heller ikke kunnet fortælle ret meget nyt i løbet af dagen desværre.

Problemet er nu indkredset til at der sandsynligvis er tale om en prop af løsrevne belægninger i hovedforsyningsledningen fra Mørkeskov vandværk i retning af Ornebjerg - eller måske er ledningen sunket sammen eller klemt. Næste skridt bliver dels at finde det præcise sted på ledningen hvor afbrydelsen er sket - og så efterfølgende at få udbedret skaden.

Da vi ikke kan løse problemet her til aften, er der nu etableret nødforsyning fra Kastrup - Neder Vindinge Vandværk samt ændret på forsyningsstrukturen i og uden for det ramte område. Dette skulle meget gerne have genskabt en nogenlunde forsyning til ejendommene i det ramte område.

Da der er tale om en nødforsyning samt omlægning af de normale vandveje, vil der kunne forekomme uregelmæssigheder, manglende tryk på vandet samt en del fnulder i form af findelt løsrevne belægninger. Belægningsresterne, der ses som brunligt bundfald i et glas vand, er ufarlige men kan skabe problemer med stoppede filtre i vandhaner mm. Det kan derfor være nødvendigt jævnligt at rense disse filtre.

Vi skal endnu en gang beklage de store gener, den manglende vandforsyning har forårsaget i Kastrup og Neder Vindinge.