Misfarvet vand

Misfarvet eller rødbrunt vand efter afbrydelse af vandforsyningen.

Efter en afbrydelse af vandforsyningen, kan det kolde vand bliver uklart, misfarvet eller rødbrunt pga. små partikler i vandet. Disse partikler stammer fra løsrevne belægninger af jern og mangan, som løsnes fra vandledningerne i forbindelse med arbejde på disse. Jern og mangan forekommer naturligt i grundvandet og udfældes på indersiden af vandledningerne.

Vandet kan også smage lidt mere metallisk end normalt.

Misfarvningen er forbigående, og vandet er ikke sundhedsskadeligt. Lad alle vandhaner løbe, indtil vandet igen er klart. Det varer normalt et par minutter.

Husk at rense filtrene, da meget at de løsrevne belægninger samles her.

Hvis uheldet er ude og vasketøjet bliver misfarvet.
Forbrugerrådet anbefaler, at du lægger tøjet i blød i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 liter vand i 30 minutter. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles som efter normal vask.

Hvidt eller mælket vand

Der kan også forekomme luft i vandet, hvilket kortvarigt får vandet til at se lidt mælket ud. Luften forsvinder hurtigt og det er helt uskadeligt.