Ledningsrenovering

RENOVERING AF FJERNVARMELEDNINGER 2013

Ore/Masnedsund - projekt 2013

Vordingborg Forsyning  har igangsat renovering af gamle fjernvarmeledninger i områderne   Ore og Masnedsund i Vordingborg

I perioden fra uge 13 til uge 25 (25.03 - 21.06.2013) vil vi udskifte gamle og udtjente fjernvarmefør i Masnedsund-området med nye højtisolerede fjernvarmerør. Flg adresser vil blive berørt:

  • Amalievej: Nr. 4, 5, 10, 11, 12, 21, 24, 26 og 27
  • Chr. Mathiensensgade: Nr. 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 og 25
  • Fredensvej : Nr. 5, 7, 8, 9, 13, 15, 24 og 26

I perioden fra uge 24 til 37 vil udskiftningen ske på Vinkelvej, Mosebakken, Parkvej og dele af Færgegårdsvej.

Alle berørte grundejere vil blive informeret direkte inden arbejdet påbegyndes. Ejendomme med gamle stik vil desuden blive kontaktet af vores rådgiver Skude & Jacobsen A/S for aftale om placering /udførelse af nyt stik.

De nye rør skal fortrinsvis ligge samme sted som de gamle. Der vil derfor kunne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen på op til 4 dages varighed, når rørene ud for de enkelte ejendomme skal udskiftes. Herudover vil der kunne forekomme enkelte afbrydelser af mindst en dags varighed.

Der kan i perioder desuden forekomme problemer med køreadgangen til de enkelte grunde.

Vi skal på forhånd beklage disse gener.

Tidsplan for projektet kan ses her Rammetidsplan for ledningsrenovering.

Rådgiver på projektet er Skude & Jacobsen, Kim Antonsen, tlf. 25 28 18 48 - kma@sjas.dk

Kontaktperson hos Vordingborg Forsyning er projekt- og udviklingschef Kristian Schou