Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE

Den danske drikkevandsforsyning er unik. Vores drikkevand kommer fra regnen – som filtreres gennem jorden – og ender som grundvand. Grundvandet pumpes op af vores vandforsyninger, som efter en enkel vandbehandling leder det ud til forbrugerne.

Udfordringen for os er, at det vand vi drikker, ikke er faldet som regn i vores egen baghave eller på vandværksgrunden. Det stammer fra en større del af landskabet omkring os. Derfor er det vigtigt for os at være fælles om at beskytte vores fælles grundvand.

En ubenyttet brønd eller boring udgør en stor risiko for drikkevandet, da den kan føre en forurening direkte ned i grundvandsmagasinet. Forureningen kan eksempelvis være sprøjtegifte, affald, oliespild mm. Det er derfor vigtigt at disse brønde og boringer bliver sløjfet.

Derfor er en række vandværker i Vordingborg Kommune i 2011 gået sammen i et fælleskab - "Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune" med det formål at gøre en indsats for sikring af grundvandet, så vi også i fremtiden kan levere rent og godt drikkevand til vore forbrugere.

"Grundvandssamarbejdet" vil uden omkostning for dig sløjfe din brønd eller boring. Eneste betingelsen er at din ejendom forsynes med vand fra en vandforsyning, der er medlem af sammenslutningen. Dog vil der ikke blive foretaget reetablering/etableret ny belægning hvor brønden har været. På listen nedenunder kan du se om dit vandværk er med.

Brug ansøgningsskemaet Ansøgningsskema sløjfning af brønd-boring rev 1.0.pdf

Se også Grundvandssamarbejdets hjemmeside eller læs folderen Vi sløjfer brønden.pdf

Eller læs mere her Et tilbud man ikke bør sige nej til 2016.pdf

Du er velkommen til at kontakte Grundvandssamarbejdet på info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk . Eller ring til Vordingborg Forsyning på tlf. 55 35 37 00 (imellem kl. 10.00  og 14.00).

MEDLEMMER AF GRUNDVANDSAMARBEJDET PR. 01.12.2019

Vordingborg Forsyning (Mørkeskov, Bakkebølle, Stege, Frenderup, Præstø, Lendemarke, Gammelsæ, Neble og Bissinge vandværker)  

Allerslev-Ammendrup Vandværk
aavand.formand@gmail.com

Bakkebølle Strand Vandværk
kas@bbstrandvand.dk

Bissinge Vandværk
im-lil@privat.dk

Bønsvig-Stavreby Vandværk
b-svand@b-svand.dk

Bårse Vandværk
formand@baarse-vand.dk

Fanefjord Vandværk
dammevand@gmail.com

Kastrup-Neder Vindinge Vandværk
birger-dorthe@stofanet.dk

Klarskov Vandværk
klvand@live.dk

Kostræde Ny Vandværk
formand@kostraedenyvand.dk

Køng Vandværk
poul.erik.roenje@gmail.com

Langebæk Vandværk
praase@post.tele.dk

Lendemark Vandværk
bestyrelsen@lendemarkvand.dk

Magleby Vandværk
formand@maglebyvand.dk

Oremandsgård Vandværk
oremandsgaard@oremandsgaard.dk

Råbylille Vandværk
ole.bennetzen@gmail.com

Sandvig Vandværk
ellebaeksgaard@dlgtele.dk

Skibinge Vandværk
cokse@adr.dk

Snertinge Vandværk
snertingevand@mail.dk

Stensved Vandværk
formand@stensvedvand.dk

Svinø Strand Vandværk
formand@svinovand.dk

Ulvshale Vandværk
info@ulvvand.dk

Ørslev Vandværk
janenevoldsen@hotmail.com

Hestehave Vandværk
formand@hestehavevand.dk

Røstofte Vandværk
hanshs@privat.dk

Mern Vandværk
kasserer@mern-vandvaerk.dk

Lundegård Vandværk
info@luva.dk