Kraftvarmeværket-ventil1

Fjernvarme til Nyråd

20.10.2021

Inden så længe sender vi brev ud til alle grundejere i Nyråd, hvis ejendomme er omfattet af vores fjernvarmeprojekt. 

For at vi kan komme hurtigere videre, beder vi denne gang om tilmelding med det samme. Tilmeldingen er bindende, men gælder selvfølgelig kun såfremt vi får nok positive tilmeldinger (50 %)  til at projektet kan gennemføres.

Vi fastholder vores gode tilbud til almindelige boliger på 10.000 kr. inkl. moms for tilslutning. Prisen dækker stik, unit og installation. Vælger man selv at skaffe unit og sørge for installationen, laver vi stikket gratis


Tilmeldingsfristen er sat til den 31.12.2021. 


17.06.2021

Vi forventer at gå i gang med de indledende faser af projektet til efteråret.

Vi skal forholdsvis hurtigt have dannet os et overblik over om der er stor nok interesse i området for at få fjernvarme. Derfor bliver første step udsendelse af information til alle grundejere i Nyråd om projektet, herunder pris, tilmelding, muligheder osv. 


02.03.2021

Evida (gasleverandøren i området) har valgt ikke at klage over projektforslaget, og dermed er der banet vej for at fjernvarme kan komme til Nyråd.

Nu arbejdes der videre med projektet i Vordingborg Fjernvarmes regi. Første skrift er en afklaring af om der vil være opbakning hos grundejerne. 


05.02.2021

Vordingborg Kommunen har vurderet at det giver samfundsmæssig værdi at få fjernvarme til Nyråd. Kommunen har derfor sendt projektforslaget i høring med høringsfrist den 05.03.2021.


24. november 2020

Der arbejdes pt. på muligheden for at få fjernvarme til Nyråd. 

For at Vordingborg Forsyning kan igangsætte projektet, skal Vordingborg Kommune først træffe beslutning om, at der kan etableres fjernvarme i Nyråd. Beslutningen træffes på baggrund af bl.a. en rapport, der viser om det giver samfundsmæssig værdi at få fjernvarme i Nyråd.


Den politiske behandling forventes igangsat i løbet af december 2020 - januar 2021.