Halmladen3

Fælles halmudbud januar 2022

Forsyningsselskaberne i Vordingborg, Slagelse-Korsør (SK-Forsyning), Ringsted og Haslev udbyder igen i år deres halmindkøb til anvendelse på Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop39, Halsskov Halmvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, og Haslev Fjernvarme til sæsonen 2022-2023.


Udbudsperioden løber fra fredag den 7. januar 2022 og til og med mandag den 24. januar 2022 kl. 12.00. 

Tilbud afgives skriftligt ved at fremsende en e-mail vedlagt en scannet pdf-fil af det/de udfyldte og underskrevne tilbudsskema(er) til Rambøll: halmtilbud@ramboll.dk


Underskrevne tilbudsskema(er) kan også sendes pr. post til Rambøll, Hannemanns Allé 53 , 2300 København S , Mrk. Halm. Obs - vær her opmærksom på evt. forsinkelse af postudbringningen.


Spørgsmål vedrørende udbudsrunden, afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for levering af halm kan stilles til tlf.: 5161 0550 eller e-mail: halmtilbud@ramboll.dk,
* * * * * * *
Dokumenter til brug for halmudbud januar 2022:


002 - Udbudsbrev januar 2022

003 - Principper januar 2022

004 - Udbudsbetingelser januar 2022

005 - Standardvilkår januar 2022

006 - Tilbudsskema januar 2022

007 - Vejledning til tilbudsskema januar 2022

008 - Tro og love erklæring januar 2022Halmlade_-_Kravftvarme.JPG