Om os

Om os

Vordingborg Forsyning er et mulitiforsyningsselskab, der varetager spildevand i hele kommunen (dvs. spildevand mm , der ledes til forsyningens kloaknet og behandles på et af vores ialt 12 renseanlæg samt tømning af bundfældningstanke under den kommunal tømningsordning), drikkevand i Præstø, Stege og Vordingborg by, fjernvarme til Vordingborg by (både produktion og distribution) samt produktion af el på kraftvarmeværket.


I 2007 blev de kommunale forsyningsarter elnet, vand, fjernvarme og spildevand selskabsgjort efter dannelse af den nye Vordingborg storkommune. Hovedkontoret for Vordingborg Forsyning blev placeret på Færgegårdsvej 3 i Vordingborg, og det nye fortsyningsselskab overtog dermed bygningerne for de tidligere Kommunale Værker i gl. Vordingborg Kommune.

Den 24. september 2012 flyttede vi til adressen Brovejen 10 på Masnedø efter at forsyningen i 2012 købte kraftvarmeværket på Masnedø af Dong Energy A/S. 

Her er i dag administrationen placeret samt den driftsmæssige side af Vand, Fjernvarme, Kraftvarme og Intern Service-, mens spildevandsfolkene holder til på Vordingborg Renseanlæg, Ole Borchsvej 4 på Ore.

Ialt 45 personer er beskæftiget hos Vordingborg Forsyning.Vordingborg Forsyning er 100 % kommunalt ejet og består af moderselskabet Vordingborg Energi Holding A/S samt de 5 datterselskaber Vordingborg Fjernvarme A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Forsyningsservise A/S.

Vordingborg Elnet blev med virkning fra den 01.01.2019 overtaget af SEAS-NVE og er derfor ikke længere en del af Vordingborg Forsyning. 

Og fra og med den 01.01.2020 er Vordingborg Rens A/S fusioneret  (tilbage) med Vordingborg Spildevand A/S