Forbrugervalg 2017


FORBRUGERVALG 2017 - RESULTAT


Vordingborg Forsyning har i perioden 23.10 - 06.11.2017 afholdt valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter til bestyrelserne i de 3 vandselskaber Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S for perioden 2018 - 2021.
De 3 selskaber betjener tilsammen 23.600 kunder.
Der blev ialt afgivet 262 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 1,1 %, og resultatet blev følgende:

KANDIDAT             STEMMER :     ANTAL                %
Ole K. Sørensen                               91     -        34,7 %      VALGT
Mogens Bengtsson                          68     -        26,0 %       VALGT
Mogens Nielsen                               65     -        24,8 %      1. suppleant
Jacob Jensen                                    38     -        14,5 %      2. suppleant

Vi ønsker kandidaterne tillykke med valget.

bestyrelse farver_1

Lidt om Valg af forbrugerrepræsentanter 2017.
Valget foregik i perioden fra mandag den 23. oktober kl. 12.00 til og med mandag den 6. november 2017 kl. 12.00.
Valget gennemførtes som et elektronisk valg.
Læs mere om Valg af forbrugerrepreæsentanter og reglerne herfor (Regulativet)  her:
Opstilling af kandidater
Sidste frist for at anmelde sin opstilling var mandag den 17. juli 2017 kl. 12.00.
4 personer - alle lokale, blev godkendt og kunne dermed stille op til valget -Se kandidaterne her.

Hvem kunne stemme ?
Det er kun kunder, der enten aftager vand fra et af vores vandværker, afleder spildevand til et af vores renseanlæg eller er en del af tømningsordningen, der har kunnet stemme. Der kunne kun afgives 1 stemme pr. kunde.nr.