Vordingborg Energi Holding A/S

Vordingborg Energi Holding A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg­­­­­
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
CVR-nr. 28 31 89 36
   
Stiftet 1. oktober 2004
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Bestyrelse 2022-2025

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer - alle selskaber


Direktion

Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 20.05.2021.
.
I forbindelse med indsættelse af nye bestyrelser, afholdtes der ekstra-ordinære generalforsamling den 05.01.2022
.
Næste generalforsamlinger afvikles mandag den 23.05.2022 på Vordingborg Rådhus.


Hovedaktivitet

Vordingborg Energi Holding A/S´s hovedaktivitet er at drive virksomhed direkte eller gennem helejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af el, vand, varme og anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed, som har tilknytning hertil.
Vordingborg Energi Holding A/S er moderselskab for følgende 100%-ejede datterselskaber:
  • Vordingborg Kraftvarme A/S
  • Vordingborg Fjernvarme A/S
  • Vordingborg Vand A/S
  • Vordingborg Spildevand A/S
  • Vordingborg Forsyningsservice A/S
Opdateret 05.05.2022