Vordingborg Energi Holding A/S

Vordingborg Energi Holding A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg­­­­­
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
CVR-nr. 28 31 89 36
   
Stiftet 1. oktober 2004
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Bestyrelse 2018-2021
Kurt Johansen (formand)
Michael Larsen
Carsten Olsen
Michael Seiding Larsen
Heino Hahn
Lau Svendsen-Tune (komm.direktør)
(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)
Jesper Bolin (medarb.valgt.)
Mikkel Blücher (medarb.valgt.)
Lars Hagbarth (medarb.valgt.)


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Ordinær generalforsamling blev afholdt den 09.06.2020 på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg. (Generalforsamlingen rykket fra maj til juni pga. corona-restriktioner). 


Hovedaktivitet
Vordingborg Energi Holding A/S´s hovedaktivitet er at drive virksomhed direkte eller gennem helejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af el, vand, varme og anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed, som har tilknytning hertil.
Vordingborg Energi Holding A/S er moderselskab for følgende 100%-ejede datterselskaber:
  • Vordingborg Fjernvarme A/S
  • Vordingborg Vand A/S
  • Vordingborg Spildevand A/S
  • Vordingborg Forsyningsservice A/S
Opdateret 04.02.2021