Vordingborg Fjernvarme A/S

Vordingborg Fjernvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 46
Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Fjernvarme A/S

Bestyrelse 2022-2025
Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 19.05.2021.
I forbindelse med indsættelse af nye bestyrelser, afholdtes der ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.
Næste generalforsamlinger afvikles onsdag den 18.05.2022 på Brovejen 10.


Formål
Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder varmeforsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.


Hovedaktivitet
Vordingborg Fjernvarme A/S´s hovedaktivitet er at forsyne Vordingborg by, Masnedsund og Ore med fjernvarme ifølge varmeforsyningsplanen.
Vordingborg Fjernvarme A/S leverer fjernvarme til CA. 3.300 forbrugere i Vordingborg.
Energien fremskaffes på følgende måde:
  • Halm og flis fra vores kraftvarmeværk på Masnedø med 100 % af varmebehovet
  • Naturgas og olie fra egne varmecentraler på Nyvej og Bødkervænget med 0 %
Ledningsnettet omfatter 38 km. hovedledninger, 32 km. stikledninger og 7 km. transitledninger – alle som dobbeltrør. Der cirkulerer 3.800 m3 vand i ledningsnettet.