Vordingborg Forsyningsservice A/S

Vordingborg Forsyningsservice A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 70 89 54
Stiftet 28. juni 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Bestyrelse 2022 - 2025

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, alle selskaber


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 19.05.2021.

I forbindelse med indsættelse af nye bestyrelser, afholdtes der ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.

Næste generalforsamlinger afvikles onsdag den 18.05.2022 på Brovejen 10.


Hovedaktivitet
Vordingborg Forsyningsservice A/S varetager alle fællesfunktioner i koncernen og virker som entreprenør for alle selskaberne. Alle 47 medarbejdere i Vordingborg Forsyning koncernen er ansat i Vordingborg Forsyningsservice A/S. 


Der er indgået samhandelsaftaler med samtlige selskaber i koncernen. På grund af vedtagelsen af vandsektorloven pr. 1. juli 2009, skal handel med Vordingborg Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S ske til kostpris; mens resten er på markedsmæssige vilkår.