Vordingborg Forsyningsservice A/S

Vordingborg Forsyningsservice A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 70 89 54
Stiftet 28. juni 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Bestyrelse 2018-2021
Kurt Johansen (formand)
Michael Larsen
Carsten Olsen
Michael Seiding Larsen
Heino Hahn
(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)
Jesper Bolin (medarb.valgt.)
Mikkel Blücher (medarb.valgt.)
Lars Hagbarth (medarb.valgt.)


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Ordinær generalforsamling blev afholdt den 09.06.2020 (udsat fra 13.05.2020 pga corona-restriktioner) på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.


Hovedaktivitet
Vordingborg Forsyningsservice A/S varetager alle fællesfunktioner i koncernen og virker som entreprenør for alle selskaberne. Alle 45 medarbejdere i Vordingborg Forsyning koncernen er ansat i Vordingborg Forsyningsservice A/S. 


Der er indgået samhandelsaftaler med samtlige selskaber i koncernen. På grund af vedtagelsen af vandsektorloven pr. 1. juli 2009, skal handel med Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Rens A/S og Vordingborg Spildevand A/S ske til kostpris; mens resten er på markedsmæssige vilkår.