Vordingborg Kraftvarme A/S

Vordingborg Kraftvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr.  
Stiftet 01.01.2012
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Kraftvarme A/S


Bestyrelse 2018 - 2021:
Kurt Johansen (formand)
Michael Larsen
Carsten Olsen
Michael Seiding Larsen
Heino Hahn
(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Ordinær generalforsamling blev afholdt den 19.05.2021 på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

Formål
Selskabets formål er at varetage fjernvarmeproduktion og elproduktion i henhold til lovgivningen herom.


Hovedaktivitet
Vordingborg Kraftvarme A/S's hovedaktivitet er at produce varme til opvarmning af fjernvarmenettet i  Vordingborg by, Masnedsund og Ore samt producere el til ledningsnettet.
Energien er i 2019 fremskaffet på følgende måde:
  • 33.379 t halm og 12.8785 t flis.
Og der er leveret flg.:
  • 35.133 MwH el og 419.134 GJ Varme