Vordingborg Kraftvarme A/S

Vordingborg Kraftvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr.  
Stiftet 01.01.2012
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Kraftvarme A/S


Bestyrelse 2022-2025:

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 19.05.2021.

I forbindelse med indsættelse af nye bestyrelser, afholdtes der ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.

Næste generalforsamlinger afvikles onsdag den 18.05.2022 på Brovejen 10.


Formål
Selskabets formål er at varetage fjernvarmeproduktion og elproduktion i henhold til lovgivningen herom.


Hovedaktivitet
Vordingborg Kraftvarme A/S' hovedaktivitet er at procedure varme til opvarmning af fjernvarmenettet i  Vordingborg by, Masnedsund og Ore samt producere el til ledningsnettet.
Energien fremskaffes på følgende måde:
  • 34.000 t halm og 13.000 t flis (cirka-tal . afhængig af vejret mm)
Og der leveres ca. flg.:
  • 36.000 MwH el og 420.000 GJ Varme