Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 48
Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Spildevand A/S


Bestyrelse 2018 - 2021:

Kurt Johansen (formand)
Michael Larsen
Carsten Olsen
Michael Seiding Larsen
Heino Hahn
(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Ole Knud Sørensen (forbrugervalgt)
Mogens W Bengtsson (forbrugervalgt)


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Ordinær generalforsamling blev afholdt den 19.05.2021 på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.


Formål
Selskabets formål er at varetage spildevandsafledning i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsafledning i Vordingborg Kommune.


Hovedaktivitet
Vordingborg Spildevand A/S's hovedaktivitet er at  transportere spildevandet fra alle de ejendomme i Vordingborg kommune, som er tilsluttet kloaksystemet. Endvidere administreres tømningsordningen for øvrige borgere.


Spildevandet behandles af datterselskabet Vordingborg Rens A/S på vores 9 renseanlæg.


Vi transporter imellem 4,5 og 7,8 mill. m3 spilde- og regnvand (mængden er afhængig af nedbørsmængderne) i ca. 635 km ledninger. Der er til området tilknyttet ca. 520 pumpestationer.


I 2019 rensede vi ialt 4,84 mio m3 spildevand, hvoraf de1,8 mio m3 udgør spildevand fra de tilsluttede ejendomme. Resten af ovenstående mængder er regn- og overfladevand.