Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 48
Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Spildevand A/S


Bestyrelse 2022 - 2025


Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, alle selskaber


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 19.05.2021.

I forbindelse med indsættelse af nye bestyrelser, afholdtes der ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.

Næste generalforsamlinger afvikles onsdag den 18.05.2022 på Brovejen 10.


Formål

Selskabets formål er at varetage spildevandsafledning i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsafledning i Vordingborg Kommune.


Hovedaktivitet
Vordingborg Spildevand A/S's hovedaktivitet er at  transportere spildevandet fra alle de ejendomme i Vordingborg kommune, som er tilsluttet kloaksystemet. Endvidere administreres tømningsordningen for øvrige borgere.


Spildevandet behandles af datterselskabet Vordingborg Rens A/S på vores 9 renseanlæg.


Vi transporter imellem 4,5 og 7,8 mill. m3 spilde- og regnvand (mængden er afhængig af nedbørsmængderne) i ca. 635 km ledninger. Der er til området tilknyttet ca. 520 pumpestationer.


I normale år (vejrmæssigt) renser vi ca.  4,8 mio m3 spildevand, hvoraf de1,8 mio m3 udgør spildevand fra de tilsluttede ejendomme. Resten af ovenstående mængder er regn- og overfladevand.