Vordingborg Vand A/S

Vordingborg Vand A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
CVR-nr. 30 23 83 03
   
Stiftet 31. januar 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Vand A/S

Bestyrelse 2018 - 2021:

Kurt Johansen (formand)
Michael Larsen
Carsten Olsen
Michael Seiding Larsen
Heino Hahn
(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Ole Knud Sørensen (forbrugervalgt)
Mogens W Bengtsson (forbrugervalgt)


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Ordinær generalforsamling blev afholdt den 19.05.2021 på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.


Hovedaktivitet
Vordingborg Vand A/S's hovedaktivitet er at forsyne forbrugerne med rent drikkevand og fremskaffe den nødvendige mængde vand.
Vordingborg Vand A/S leverer vand til ca. 20.000 personer i Vordingborg, Præstø, Stege, Lendemarke, Neble, Damsholte og Bissinge.


Der indvindes i alt ca. 1.3 mio. m3 - og udpumpes ca. 1.100 mio m3 vand fra følgende vandværker:
  • Mørkeskov Vandværk 
  • Bakkebølle Vandværk
  • Møn Ny Vandværk - Frenderup Vandværk
  • Gammelsø Vandværk (overtaget 01.10.2019)
  • Præstø Vandværk
Afregningen sker igennem godt 9.300 målere.