Vordingborg Vand A/S

Vordingborg Vand A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
CVR-nr. 30 23 83 03
   
Stiftet 31. januar 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Vand A/S

Bestyrelse 2022 - 2025:


Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, alle selskaber


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 19.05.2021.

I forbindelse med indsættelse af nye bestyrelser, afholdtes der ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.

Næste generalforsamlinger afvikles onsdag den 18.05.2022 på Brovejen 10.


Hovedaktivitet
Vordingborg Vand A/S's hovedaktivitet er at forsyne forbrugerne med rent drikkevand og fremskaffe den nødvendige mængde vand.
Vordingborg Vand A/S leverer vand til ca. 22.000 personer i Vordingborg, Præstø, Stege, Lendemarke, Neble, Damsholte og Bissinge.


Der indvindes i alt ca. 1.3 mio. m3 - og udpumpes ca. 1.100 mio m3 vand fra følgende vandværker:
  • Mørkeskov Vandværk 
  • Bakkebølle Vandværk
  • Møn Ny Vandværk - Frenderup Vandværk
  • Præstø Vandværk
Afregningen sker igennem godt 9.440 målere.