Forbrugervalg4

FORBRUGERVALG  2021


I 2021 skal vores vandselskabskunder kunder igen vælge 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Vordingborg  Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S.


Den foreløbige tidsplanen for valget ser således ud:

  • 09.03.2021      - Bestyrelsesmøde. Godkendelse af tidsplan, evt. rettelser i regulativ, udpegning af valgtilsyn
  • 21.06.2021      - Information om det kommende valg  i lokal avis samt på hjemmesiden. Der indkaldes kandidater
  • 18.07.2021      - Sidste frist for opstilling af kandidatur
  • 19-25.07.2021 - Valgbarhed kontrolleres
  • 03.08.2021       - Valgdato og kandidater annonceres
  • 13.10.2021       - Gentagelse af valginformation
  • 25.10 - 07.11.2021 - Valget gennemføres