Vordingborg Energi Holding A/S

Vordingborg Energi Holding A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg­­­­­
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
CVR-nr. 28 31 89 36
   
Stiftet 1. oktober 2004
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse 2018-2021

Kurt Johansen (formand)

Michael Larsen

Carsten Olsen

Michael Seiding Larsen

Heino Hahn

Lau Svendsen-Tune (komm.direktør)

(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Jesper Bolin (medarb.valgt.)

Mikkel Blücher (medarb.valgt.)

Lars Hagbarth (medarb.valgt.)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør

Revision
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk

Generalforsamling
Ekstra generalforsamling blev afholdt den 4. januar 2018 på Vordingborg Rådhus (ekstra-ordinær med indsættelse af bestyrelsesmedlemmer og valg af formand).

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 17.05.2018 på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

Hovedaktivitet
Vordingborg Energi Holding A/S´s hovedaktivitet er at drive virksomhed direkte eller gennem helejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af el, vand, varme og anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed, som har tilknytning hertil.

Vordingborg Energi Holding A/S er moderselskab for følgende 100%-ejede datterselskaber:

  • Vordingborg Fjernvarme A/S
  • Vordingborg Vand A/S
  • Vordingborg Spildevand A/S
  • Vordingborg Forsyningsservice A/S

Opdateret 17.02.2020