Vordingborg Kraftvarme A/S

Vordingborg Kraftvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø

4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr.  
Stiftet 01.01.2012
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse 2018 - 2021:

Kurt Johansen (formand)

Michael Larsen

Carsten Olsen

Michael Seiding Larsen

Heino Hahn

(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør

Revision
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 09.06.2020 (udsat fra den 13.05.2020 pga corona-restriktioner) på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

Formål
Selskabets formål er at varetage fjernvarmeproduktion og elproduktion i henhold til lovgivningen herom.

Hovedaktivitet
Vordingborg Kraftvarme A/S's hovedaktivitet er at produce varme til opvarmning af fjernvarmenettet i  Vordingborg by, Masnedsund og Ore samt producere el til ledningsnettet.

Energien er i 2019 fremskaffet på følgende måde:

  • 33.379 t halm og 12.8785 t flis.

Og der er leveret flg.:

  • 35.133 MwH el og 419.134 GJ Varme