Vordingborg Vand A/S

Vordingborg Vand A/S
Brovejen 10, Masnedø

4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
CVR-nr. 30 23 83 03
   
Stiftet 31. januar 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse 2018 - 2021:

Kurt Johansen (formand)

Michael Larsen

Carsten Olsen

Michael Seiding Larsen

Heino Hahn

(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Ole Knud Sørensen (forbrugervalgt)

Mogens W Bengtsson (forbrugervalgt)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør

Revision
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 09.06.2020 (udsat fra 13.05.2020 pga corona-restriktioner)  på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

Hovedaktivitet
Vordingborg Vand A/S's hovedaktivitet er at forsyne forbrugerne med rent drikkevand og fremskaffe den nødvendige mængde vand.

Vordingborg Vand A/S leverer vand til ca. 20.000 personer i Vordingborg, Præstø, Stege, Lendemarke, Neble, Damsholte og Bissinge.

Der indvindes i alt 1.3 mio. m3 - og udpumpes 1.175 mio m3 vand fra følgende vandværker:

  • Mørkeskov Vandværk
  • Bakkebølle Vandværk
  • Stege Vandværk
  • Frenderup Vandværk
  • Lendemarke Vandværk (overtaget 01.10.2019)
  • Gammelsø Vandværk (overtaget 01.10.2019)
  • Neble Vandværk (overtaget 01.11.2019)
  • Bissinge Vandværk (overtaget 01.10.2019)
  • Præstø Vandværk

Afregningen sker igennem godt 9.300 målere.