Når forsyningen afbrydes

Gode råd når vandforsyningen afbrydes
Har vider været afbrudt for vandet til din ejendom i forbindelse med ledningsarbejde/-brud, kan der ved genåbning forekomme forbigående luft i og misfarvning af vandet, ligesom der kan forekomme løsnede kalkbelægninger, som sætter sig i filtre og ventiler på tappestedet.
Her er nogle gode råd:
  • Når vandforsyningen tilsluttes igen, så anbefaler vi, at du åbner for koldtvandshanerne og lader dem løbe i et par minutter. Det fjerner de kalkafskalninger, der ofte frigøres i ejendommens vandstikledning, når vandtrykket vender tilbage. Vær opmærksom på, at kalkafskalningerne kan samle sig i vandhanernes filtre. Gennemskyl vandinstallationen ved at lade en hane løbe, indtil vandet er klart igen.
  • Undgå brug af toiletter (tømme cisternen) under lukningen, idet det nemt kan medføre tilstopning af vandtilførslen.
  • Undgå tøjvask indtil det kan konstateres, at vandet igen er klart : Vær opmærksom på, at vaskemaskinen eller andre maskiner med direkte vandtilslutning ikke er i gang, når vandforsyningen afbrydes. Det anbefales at holde den vandhane, der forsyner maskinen, lukket, indtil vandforsyningen igen er normal.
  • Hvis boligen/ejendommen har installeret en lukkeventil i forbindelse med egen vandmåler, kan det anbefales at lukke for vandtilgangen, før vandforsyningen afbrydes.
Vordingborg Forsyning påtager sig intet erstatningsansvar som følge af afbrydelsen, idet man i henhold til vandforsyningsregulativet skal tåle de ulemper, der kan opstå i forbindelse med arbejder på ledningsnettet.

Vand 1_0