Halmudbud 2019

HALMUDBUD 2019 .

Vordingborg Kraftvarme A/S udbyder igen i år - i fællesskab med SK Forsyning (Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 og Halskov Fjernvarme),  Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og  St. Merløse Varmeværk A/S, levering af halm til den kommende fyringssæson - med start den 01.08.2019. 

Budrunden starter fredag den 4. januar 2019 og tilbud skal afgives senest mandag den 21. januar 2019 kl. 12.00 .

Læs mere her