Projekter og planer

 

Juni - juli - august 2017: VI forbindelse med udvidelse af jernbanen omkring Vordingborg (Fehmern Bælt projektet), er vi i gang med en omlægning af vores vandledning under jernbanen ved viadukten ved Kastrup.

Hele 2017: Vi er i gang med en større udskiftning af de traditionelle vandmålere til elektroniske målere. Projektet forløber igennem hele året.

Der er ingen andre igangværende større vandprojekter.