Halmudbud januar 2020

HALMUDBUD JANUAR 2020

Vordingborg Kraftvarme A/S udbyder igen i år - i fællesskab med SK Forsyning (Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 og Halskov Fjernvarme),  Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og  St. Merløse Varmeværk A/S, levering af halm til den kommende fyringssæson - med start den 01.08.2020. 

Budrunden starter fredag den 3. januar 2020 og tilbud skal afgives senest mandag den 20. januar 2020 kl. 12.00.

LÆS MERE HER - INCL. DIV UDBUDSDOKUMENTER.