Rutine-opgave på Kraftvarmeværkets kedel

RUTINE-SPRÆNGNINGER PÅ KRAFTVARMEVÆRKET

I forbindelse med rutinemæssig rensning for slaggebelægninger inde i vores kedel på Kraftvarmeværket på Masnedø, får vi i dag hjælp fra sprængningstjenesten. Ved  hjælp af små kontrollerede sprængninger, løsrives belægningerne inde i kedlen og den kan igen fungere optimalt.

Der er tale om en rutineopgave og medfører ingen gener for lokalområdet - heller ikke støjgener i form af brag eller høje knald