Ledningsinformation Fjernvarme

Vordingborg Forsyning driver og vedligeholder ledningsnettet til fjernvarme i Vordingborg Kommune.
Gravearbejde – privatperson
Hvis du skal grave i nærheden af vores ledningsnet, skal du søge om tilladelse.
Du finder en ansøgningsblanket her.
Gravearbejde – virksomhed
Hvis jeres virksomhed skal grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LER. I kan søge oplysninger i LER her.
Hvad er LER?
LER – Ledningsejerregistret – indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund. Herudover indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.
Inden jeres virksomhed begynder at grave, skal I slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. Ved at kontakte ejerne og få præcise oplysninger om ledningernes placering kan vi undgå, at ledninger bliver gravet over.