Selvbetjening Fejlmelding
Ledningsinformation

Ledningsinformation

Vordingborg Spildevand A/S  driver og vedligeholder det offentlige kloaknet i hele Vordingborg Kommune.
Undtaget er fx vejriste (Vordingborg Kommunens Vejvæsens ansvar) og drænledninger (den enkelte grundejers ansvar) samt andre ledninger til overfladevand i områder, hvor der kun er spildevandskloakeret. Her er det den enkelte grundejer, der er ansvarlig for ledningens drift.


Hvis der skal graves i offentlige arealer (og i nogle tilfælde også på privat grund), kræver loven, at der skal hentes oplysninger i det offentlige ledningsejerregistrer LER.


Efter du har forespurgt i LER og såfremt der skal graves i offentlige veje eller private fællesveje. skal du som altid søge gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed,


Hvem skal søge ledningsoplysninger?

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i offentlige arealer, skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejder på privat grund er i nogle tilfælde omfattet af forespørgselspligten.


Hvad er LER?

LER – Ledningsejerregistret – indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund. Herudover indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.

LER sparer tid og penge


Formålet med LER er at forhindre graveskader. Derudover vil LER betyde nemmere adgang til ledningsoplysninger og lavere udgifter til erstatning for beskadigede ledninger.