Selvbetjening Fejlmelding
Kontrol af desphenyl-chloridazon

Desphenyl-chloridazon


RENT VAND UDEN CHLORIDAZON FRA VORDINGBORG FORSYNINGS VANDVÆRKER.


Alle vandværker er undersøgt og vi kan derfor  melde ud, at det vand vi leverer til vores kunder i Nyråd, Præstø, Stege, Nyråd, Kastrup - Neder Vindinge og Vordingborg overholder grænseværdierne for indhold af pesticidet chloridazon og dets nedbrydningsprodukter desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon.


Når der tales om grænseværdier for indhold af pesticider, skelnes der imellem en teknisk grænseværdi på 0,1 mikrogram/l og en sundhedsskadelig grænseværdi på henholdsvis 300 mikrogram/l (voksne) og 50 mikrogram/l (børn). Den tekniske grænseværdig er fastsat politisk ud fra et ønske om, at der ikke må forekomme pesticider i drikkevandet.


Grænseværdien på 0,1 mikrogram/l er det mindste man kan måle sig frem til.


Det vand vi leverer, overholder både den tekniske og den sundhedsskadelige grænseværdi. 

På Møn overskred en af Stege-boringerne  den tekniske grænseværdi en anelse, men efter nedlæggelse af det gamle Stege vandværk juli 2020, er boringen sammen med de 2 andre Stege-boringer taget ud af drift.


FAKTA OM DESPHENYL-CHLORIDAZON:
Når der konstateres fund af chloridazon, er det i langt de fleste tilfælde tale om nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.
Miljøministeriet udtaler: ”Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter. Det vil sige, at stoffet ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden. Stoffet er ikke øjen- eller hudirriterende og er ikke allergifremkaldende. Chloridazon er ikke skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.” Stoffet blev anvendt fra 1964-96 i landbruget. Kilder: Miljøministeriet og Agro-Lab


Læs iøvrigt Miljlø- og Fødevareministeriets info-brev om den fremtidige kontrol af desphenyl-chloridazon MSTbrev--despenylchloridazon-og-drikkevand.pdf