Selvbetjening Fejlmelding
Lovstof vand

Lovstof vand

Vandforsyningslovens hovedformål er at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af vandressourcen gennem indvinding og forsyning af vand. Til brug herfor indeholder loven blandt andet bestemmelser om planlægning af vandforsyningen, regler om tilladelse til indvinding af vand og kvaliteten heraf samt om ekspropriation til fordel fra vandforsyningsanlæg. 

Kommunalbestyrelsen er planlæggende myndighed, afgørelsesmyndighed i 1. instans og tilsynsmyndighed efter loven. Kommunens afgørelser efter loven kan med en række undtagelser påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Vand 1_0