Selvbetjening Fejlmelding
Drikkevand fra Vordingborg Forsyning


Kontakt information:
Vordingborg Vand A/S
Danmarksvej 1
4760 Vordingborg
Telefon:  55 35 37 00
E-mail:   kontakt@vordingborgforsyning.dk


Vordingborg by og Nyråd forsynes med vand fra Mørkeskov og Bakkebølle Vandværker.

Præstø-området forsynes med vand fra Præstø Vandværk.


Møn:

Møn Ny Vandværk i Frenderup forsyner følgende områder: Stege, Lendemark, Damsholte, Æbelnæs, Koster, Neble, Frenderup, Hjelm og Bissinge 


Oplysninger om øvrige vandværker i kommunen, som ikke hører under Vordingborg Forsyning - klik her (Vordingborg Kommunes hjemmeside).


I 2021 lå den samlede oppumpede vandmængde på i alt 1.302.245 m3 mod 1.301.701 m3 i 2020.


Præstø VandværkMøn Ny Vandværk - Frenderup
Præstø VandværkMøn Ny Vandværk - Frenderup, idriftsat juli 2020
Mørkeskov vv 2Bakkebølle Vandværk
Mørkeskov vandværkBakkebølle Vandværk


Nedlagte vandværker

Frenderup Vandværk
Stege Vandværk

Frenderup Vandværk - taget ud af brug juli 2020

Stege Vandværk - taget ud af brug aug. 2020
Bissinge vandværkGammelsø vandværk
Bissinge Vandværk - taget ud af drift dec. 2020Gammelsø Vandværk
Neble  VandværkLendemarke Vandværk
Neble Vandværk - taget ud af drift marts 2021 Lendemarke Vandværk - taget ud af brug aug. 2020