Drikkevand fra Vordingborg Forsyning


Kontakt information:
Vordingborg Vand A/S
Brovejen 10
4760 Vordingborg
Telefon:  55 35 37 00
E-mail:   kontakt@vordingborgforsyning.dk


Vordingborg by og Nyråd forsynes med vand fra Mørkeskov og Bakkebølle Vandværker.

Præstø-området forsynes med vand fra Præstø Vandværk.


Møn:

Stege-området forsynes med vand fra  Møn Ny Vandværk - Frenderup
Lendemarke forsynes med vand fra Møn Ny Vandværk - Frenderup
Damsholte, den sydlige del af Æbelnæs, Sdr. Frenderup og Hjelm forsynes med vand fra Møn Ny Vandværk.
Koster, Neble, Tjørnemark, nordlige del af Æbelnæs og nordlige del af Frenderup forsynes med vand fra Møn Ny Vandværk - Frenderup.
Bissinge og syd herfor forsynes med vand fra Møn Ny  Vandværk - Frenderup


Oplysninger om øvrige vandværker i kommunen, som ikke hører under Vordingborg Forsyning - klik her (Vordingborg Kommunes hjemmeside).


I 2021 lå den samlede oppumpede vandmængde på i alt 1.302.245 m3 mod 1.301.701 m3 i 2020.


Præstø VandværkMøn Ny Vandværk - Frenderup
Præstø VandværkMøn Ny Vandværk - Frenderup, idriftsat juli 2020
Mørkeskov vv 2Bakkebølle Vandværk
Mørkeskov vandværkBakkebølle Vandværk


Nedlagte vandværker

Frenderup Vandværk
Stege Vandværk

Frenderup Vandværk - taget ud af brug juli 2020

Stege Vandværk - taget ud af brug aug. 2020
Bissinge vandværkGammelsø vandværk
Bissinge Vandværk - taget ud af drift dec. 2020Gammelsø Vandværk
Neble  VandværkLendemarke Vandværk
Neble Vandværk - taget ud af drift marts 2021 Lendemarke Vandværk - taget ud af brug aug. 2020