Selvbetjening Fejlmelding
Vordingborg Kraftvarme A/S

Vordingborg Kraftvarme A/S

Vordingborg Kraftvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr.  34078149

EAN: 5790002261916


Stiftet 01.01.2012
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Kraftvarme A/S


Bestyrelse 2022-2025:

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 15.05.2023


Bestyrelsen er indsat på en  ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.


Formål
Selskabets formål er at varetage fjernvarmeproduktion og elproduktion i henhold til lovgivningen herom.


Hovedaktivitet
Vordingborg Kraftvarme A/S' hovedaktivitet er at procedure varme til opvarmning af fjernvarmenettet i  Vordingborg by, Masnedsund og Ore samt producere el til ledningsnettet.
Energien fremskaffes på følgende måde:


  • 34.000 t halm og 13.000 t flis (cirka-tal . afhængig af vejret mm)
Og der leveres ca. flg.:
  • 36.000 MwH el og 420.000 GJ Varme