Selvbetjening Fejlmelding
Priser Fjernvarme

Priser Fjernvarme

Det kan være kompliceret at gennemskue, hvordan udregningen af varmeprisen foregår. Derfor har vi lavet en lille guide, der forklarer hvad de forskellige ord betyder og hvordan prisudregningen hænger sammen.


Varmeberegning: 
Varmeberegningen er baseret på en 4-delt tarif


  1. Forbrugsbidrag: Målerens registrerede forbrug af varmeenergi i MWh (megawatt-timer). Forbrugsafhængigt.
  2. Gennemstrømning pr. m3 vand. Forbrugsafhængigt.
  3. Årligt rumbidrag : Bidraget beregnet ud fra boligens størrelse (m2) - baseret på oplysningerne i BBR. Ikke forbrugsafhængigt. Ikke forbrugsafhængigt.
  4. Abonnementsbidrag  pr. år pr. måler:  Lidt populært sagt er det det koster at skrive regningen, administrere            kundeforholdet samt afholde de faste driftsomkostninger. Der skelnes imellem "alm. forbrugere " og forbrugere med månedsafregning. Ikke forbrugsafhængigt.

Se takster/ priser her


Obs - fra 2023 ændres fordelingen af de 4 tariffer. Bidraget for gennemstrømning og rumbidraget bliver mindre, mens forbrugsbidraget og abonnementsbidraget stiger. Dette har været nødvendigt for dels at få en mere retvisende fordeling af bidragene og dels pga. prisstigninger på råvarerne - primært flisen.


Varmemåleren, der også er en energimåler, måler vandmængden som løber igennem forbrugerens anlæg og samtidig måles energiindholdet i vandet, når det løber ind i huset og igen, når det forlader huset.


Ved at sammenholde energiindholdet i vandet før og efter det har passeret varmeanlægget i huset fås energiforbruget i forhold til vandmængden. 

Varmemåleren er derfor din garanti for, at du kun betaler for den energimængde du har trukket ud af det vand, som har passeret anlægget. Uanset hvilken temperatur vandet er leveret ved.

Varmeenergi er den varme, der tages ud af fjernvarmevandet - dvs. den afkøling, varmeanlægget præsterer. Til målingen af varmeenergien benytter vi måle-enheden MWh (megawatt-timer). 1 MWh er lig med 1000 kilowatt-timer (kWh).Fjernvarme spar1