Selvbetjening Fejlmelding
Selskaber og bestyrelser

Vordingborg Forsyning's selskaber mm

Vordingborg Forsyning er et mulitiforsyningsselskab, der varetager spildevand i hele kommunen (dvs. spildevand mm , der ledes til forsyningens kloaknet og behandles på et af vores i alt 10 renseanlæg samt tømning af bundfældningstanke under den kommunal tømningsordning), drikkevand i Præstø, Stege og Vordingborg by, fjernvarme til Vordingborg by, Ørslev, Kastrup og Neder Vindinge og snart Nyråd - samt produktion af varme og  el på kraftvarmeværket.


Forsyningen består af ialt 6 selskaber, der alle er 100 % ejet af Vordingborg Kommune:

  • Vordingborg Energi Holding A/S - 9 medlemmer
  • Vordingborg Forsyningsservice A/S - 8 medlemmer
  • Vordingborg Spildevand A/S - 7 medlemmer
  • Vordingborg Vand A/S - 7 medlemmer
  • Vordingborg Fjernvarme A/S - 5 medlemmer
  • Vordingborg Kraftvarme A/S - 5 medlemmer


I alle bestyrelser sidder der 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Vordingborg Kommune.

I Vordingborg Energi Holdings A/S sidder desuden kommunaldirektøren samt 3 medarbejdervalgte medlemmer. 

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer sidder tillige i bestyrelsen for Vordingborg Forsyningsservice A/S mens der i de 2 vandselskaber Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Vand A/S tillige sidder 2 forbrugervalgte medlemmer.


Der er sammenfald i de enkelte bestyrelse - dvs. det er de samme medlemmer, der går igen i de forskellige bestyrelser.


Læs mere om selskaberne, bestyrelsesreferater,generalforsamlinger og forbrugervalg i menuen til venstre


z bestyrelse omkring et bord