Lovstof og links

paragraftegn%20jpg[1]_ny

Vordingborg Kommunes Spildevandsplan 2013-2024

Miljøbeskyttelsesloven

Betalingsloven + Vejledning til betalingsloven

Spildevandsbekendtgørelsen

Påbudsskrivelse spv.pdf

Bek. om typegodkendelse af minirenseanlæg

Bek om ændring af bek. om typegodkendelsesordningen (historisk)

Bek. om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Miljømålsloven

Bekæmpelse af rotter mm.

Vandløbsloven

Tilmelding til Trappemodellen

N.B - ved nogle af link'ne kan man opleve at man af sikkerhedsmæssige grunde ikke bliver ført direkte til den pågældende internetsiden men får beskeden at der er et problem med webstedets sikkerhedscertfikat. Klik på linien "Fortsæt til dette websted (anbefales ikke)".

Vi påtager os ikke noget ansvar, såfremt link til love og bekendtgørelse bliver forældet pga. ændringer af disse.

Opdateret 11.05.2016.