Selvbetjening Fejlmelding
Kloakprojekter

Kloakprojekter

IGANGVÆRENDE PROJEKTER 

Opdateret 24.01.2024

Kloakseparering i Ørslev: Tidsplan for kloakseparering af Elmevej, Lindevej og Søndervej - pr. 24.01.2024

KOMMENDE KLOAKPROJEKTER: 

Gennemførelse af nedenstående projekter kan ændres/justeres som følge af ændringer i Vordingborg Kommunes spildevandsplan. Se tidsplan fra Spildevandsplan 2021- 2032 her.
Kalvehave: Kloakseparering. Udsat indtil videre
Bårse: Kloakseparering. Udsat indtil videre
Langebæk by: Kloakseparering. Udsat indtil videre


Damme - Askeby renseanlæg

SPILDEVANDSPLAN
I henhold til Vordingborg Kommunes Spildevandsplan 2021 - 2032  (klik her), skal der i de kommende år ske enkelte nykloakeringer og ændringer af eksisterende kloaker

Vordingborg Spildevand A/S er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af disse kloakprojekter. I takt med at de enkelte projekter sættes igang, vil det være muligt at finde information herom på denne side.

Nykloakering: Som udgangspunkt vil der kun være tale om etablering af nye ledninger til spildevand - og ikke til regnvand. Spildevandet ledes til et af vores renseanlæg. Regnvand afledes som hidtil. I enkelte tilfælde vil der blive etableret både en ny regn- og spildevandsledning.
Mulighed for afdragsordning og fristfastsættelse (minimumsfrist) ved påbud:  Grundejere, der modtager et påbud om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning (Åbne land), har, under visse betingelser, mulighed for at få forlænget fristen inden der skal tilsluttes. Tilbuddet gælder for ejendomme med en samlet husstandsindkomst på under 300.000 kr. årligt. Der er for disse grundejere også mulighed for at få tilbudt en afdragsordning.
Læs mere herom i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015. Ordningen gælder IKKE for ejendomme, der kloaksepareres.
Ansøgning om fastsættelse af minimumsfrist og tilbud om afdragsordning, skal ske elektronisk til Vordingborg Kommune via dette link.
Iøvrigt henvises der til Vordingborg Kommune, Land og Miljø for yderligere oplysninger
Kloakseparering: Der etableres nye ledninger til regn- og/eller spildevand, således at regn- og spildevand ikke længere blandes sammen. Spildevand ledes til et af vores renseanlæg mens regnvand ledes til fx. et vandløb eller kysten.