Om fjernvarme

Vordingborg Forsyning dækker Vordingborg by incl. områderne Masnedsund og Ore med fjernvarme. Fjernvarmeforsyningen er udbygget løbende de seneste 20 år, og over 95 procent af varmebehovet er nu dækket af fjernvarme.
Fjernvarmeforsyningen leverer således varme til ca. 2.700 private ejendomme og virksomheder i Vordingborg og antallet af stikledninger er de seneste 30 år øget fra 900 til 2.700.
Der er i dag kun omkring 100 husstande i de ældre byområder, der ikke er tilsluttet fjernvarmen. Vi forventer, at mellem 15 og 20 husstande fremover vil blive tilsluttet fjernvarmen hvert år. Hertil kommer egentlige udvidelser af vores forsyningsområder.
Fjernvarmeforsyningen aftager overskudsvarme fra vores biomassefyrede kraftvarmeværk på Masnedø, og værket leverede 100 procent af varmebehovet i 2013. Såfremt der opstår behov for det, kan vi også levere supplerende varme baseret på naturgas fra vores 2 varmecentraler i byen.
Vores ledningsnet består af godt 30 kilometer hovedledning, 28 kilometer stikledning og 5 kilometer transitledning. Der cirkulerer 3.000 kubikmeter vand i ledningsnettet.
MAV2011_0