Om fjernvarme

Vordingborg Forsyning dækker Vordingborg by inkl. områderne Masnedsund, Ore, Kastrup og Neder Vindinge med fjernvarme. Fjernvarmeforsyningen er udbygget løbende de seneste 20 år, og over 95 procent af varmebehovet  i førnævnte områder er nu dækket af fjernvarme.


Fjernvarmeforsyningen leverer således varme til ca. 3.200 private ejendomme og virksomheder. Alene i Vordingborg er antallet af stikledninger de seneste 30 år øget fra 900 til 2.700.


Der er i dag kun omkring 100 husstande i de ældre byområder, der ikke er tilsluttet fjernvarmen. 

Vi forventer, at mellem 15 og 20 husstande fremover vil blive tilsluttet fjernvarmen hvert år. Hertil kommer egentlige udvidelser af vores forsyningsområder i Ørslev og fx. i Nyråd.
.
Fjernvarmeforsyningen aftager overskudsvarme fra vores biomassefyrede kraftvarmeværk på Masnedø, og værket dækker  100 procent af varmebehovet. Kun ved nedbrud kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at supplere med varme fra vores 2 naturgas fyrede varmecentraler. Men det sker heldigvis yderst sjældent - og primært kun  i tilfælde af nedbrud på kraftvarmeværket.


Vores ledningsnet består af godt 30 kilometer hovedledning, 28 kilometer stikledning og 5 kilometer transitledning. Der cirkulerer 3.000 kubikmeter vand i ledningsnettet.


Læs mere om grøn fjernvarme her. Grøn fjernvarme


Om at være kunde hos os

Der er mange gode grunde til at skifte til fjernvarme fra olie eller gas. Her får de fire af dem:


1.  Konkurrencedygtige priser

Vores fjernvarmekunder får varme til yderst konkurrencedygtige priser. Skifter du fra naturgas til fjernvarme, vil du i gennemsnit kunne spare 5-10%, og oliekunder kan opnå endnu større besparelser. 
Som offentligt forsyningsselskab må vi ikke have overskud. Det betyder, at indtægterne fra fjernvarmesalget bliver brugt til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter. 
Vordingborg Fjernvarme har over de seneste år fastholdt stort set samme prisniveau, der placeres os fint i den midderste del af prisfeltet.


2. Fremtidssikret varmeforsyning

Vores varmeforsyning er meget sikker. Halm og flis produceres hvert eneste år og er dermed en sikker kilde til varmeproduktion. Dertil kommer, at der yderst sjældent sker nedbrud og driftsstop. Fjernvarme er en velafprøvet teknologi. Det er en effektiv og sikker opvarmningsmetode, der understøtter brugen af vedvarende energi og giver mulighed for at anvende fremtidens brændsler og energikilder. Stort set alle former for brændstoffer og energikilder, herunder el kan anvendes til at levere varme ud i fjernvarmerørene. Det betyder tryghed for levering af varme – både i dag og i morgen.


3. Miljøvenlig varme

CO2 -forbruget til opvarmning af en ejendom bliver reduceret med næsten 100 %, hvis du skifter fra gas til fjernvarme. Vordingborg Fjernvarme er baseret på CO2-neutrale energikilder, og er dermed med til at forbedre en af de store miljøudfordringer – klimaet.


4. Fjernvarme er nem varme

Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i boligen. Dit forbrug bliver aflæst af Vordingborg Fjernvarme helt automatisk via den måler, vi sætter op hos dig. Du kan desuden følge dit forbrug online med en personlig adgangskode. Fjernvarmeveksleren er stort set vedligeholdelsesfri og har en lang levetid på mindst 20 år. Installationen er lydløs, uden lugtgener og den fylder meget lidt.


Obs . vær opmærksom på vi ikke anbefaler opsætning af gennemstrøms-vandvarmer til det varme brugsvand, især pga. problemer med tilkalkning


Læs mere om fordel ved fjernvarme her.  Grøn fjernvarme


Vordingborg Kraftvarmeværk set fra Ore-siden