Selvbetjening Fejlmelding
Om fjernvarme

Om fjernvarme

Vordingborg Forsyning dækker Vordingborg by (inkl. områderne Masnedsund og Ore), Kastrup, Neder Vindinge og Ørslev (projektet er i gang) med fjernvarme. Fjernvarmeforsyningen er udbygget løbende de seneste 20 år, og over 95 procent af varmebehovet  i førnævnte områder er nu dækket af fjernvarme.


Fjernvarmeforsyningen leverer således varme til ca. 3.600 private ejendomme og virksomheder. 

 Årstal
Solgt varme MwH
2023
 94.329
2022
 90.850
2021
 99.287
2020
 88.979
2019
 95.141
2018
 95.764
  


Obs. Hvor  meget varme der leveres, er meget afhængig af hvor kolde  og lange vintrene er. De enkelte år kan derfor ikke sammenlignes 100 %. Desuden udbygges fjernvarmenettet løbende)

2023 - Fjernvarmedeklaration - CO2 udledning


Vi tilslutter løbende nye kunder inden for eksisterende fjernvarmeområder. Hertil kommer egentlige udvidelser af vores forsyningsområder i Ørslev og fx. i Nyråd. 

I 2021-2023 etableres der ekstraordinært mange nye stik inden for de eksisterende gamle og nye fjernvarmeområder (godt
 300 nye tilmeldinger).
.
Fjernvarmeforsyningen aftager overskudsvarme fra vores biomassefyrede kraftvarmeværk på Masnedø, og værket dækker  100 procent af varmebehovet. Kun ved nedbrud kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at supplere med varme fra vores 2 naturgas fyrede varmecentraler. Men det sker heldigvis yderst sjældent - og primært kun  i tilfælde af nedbrud på kraftvarmeværket. Dertil kommer en ny el-kedel, som forventes færdig i løbet af 2023. El-kedlen kan sættes ind , når elpriserne er i bund - eller vi selv producerer el i overskud.


Vores ledningsnet består af godt 30 kilometer hovedledning, 28 kilometer stikledning og 5 kilometer transitledning. Der cirkulerer 3.000 kubikmeter vand i ledningsnettet.


Læs mere om grøn fjernvarme her. Grøn fjernvarme


Om at være kunde hos os

Der er mange gode grunde til at skifte til fjernvarme fra olie eller gas. Her får de fire af dem:


1.  Konkurrencedygtige priser

Vores fjernvarmekunder får varme til yderst konkurrencedygtige priser. Skifter du fra naturgas til fjernvarme, vil du i gennemsnit kunne spare 5-10%, og oliekunder kan opnå endnu større besparelser. 
Som offentligt forsyningsselskab må vi ikke have overskud. Det betyder, at indtægterne fra fjernvarmesalget bliver brugt til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter. 
Vordingborg Fjernvarme har over de seneste år fastholdt stort set samme prisniveau, der placeres os fint i den midderste del af prisfeltet.


2. Fremtidssikret varmeforsyning

Vores varmeforsyning er meget sikker. Halm og flis produceres hvert eneste år og er dermed en sikker kilde til varmeproduktion. Dertil kommer, at der yderst sjældent sker nedbrud og driftsstop. Fjernvarme er en velafprøvet teknologi. Det er en effektiv og sikker opvarmningsmetode, der understøtter brugen af vedvarende energi og giver mulighed for at anvende fremtidens brændsler og energikilder. Stort set alle former for brændstoffer og energikilder, herunder el kan anvendes til at levere varme ud i fjernvarmerørene. Det betyder tryghed for levering af varme – både i dag og i morgen.


3. Miljøvenlig varme

CO2 -forbruget til opvarmning af en ejendom bliver reduceret med næsten 100 %, hvis du skifter fra gas til fjernvarme. Vordingborg Fjernvarme er baseret på CO2-neutrale energikilder, og er dermed med til at forbedre en af de store miljøudfordringer – klimaet.


4. Fjernvarme er nem varme

Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i boligen. Dit forbrug bliver aflæst af Vordingborg Fjernvarme helt automatisk via den måler, vi sætter op hos dig (der er dog fortsat enkelte målere, der endnu ikke kan fjernaflæses). Du kan desuden på sigt følge dit forbrug online med en personlig adgangskode. 

Fjernvarme-uniten er stort set vedligeholdelsesfri og har en lang levetid på mindst 20 år. Installationen er lydløs, uden lugtgener og den fylder meget lidt.


Læs mere om fordel ved fjernvarme her.  Grøn fjernvarme


Vordingborg Kraftvarmeværk set fra Ore-siden