Selvbetjening Fejlmelding
Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 38 
EAN 5790002261886


Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Spildevand A/S


Bestyrelse 2022 - 2025


Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, alle selskaber


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 15.05.2023


Bestyrelsen er indsat på en  ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.


Formål

Selskabets formål er at varetage spildevandsafledning i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsafledning i Vordingborg Kommune.


Hovedaktivitet
Vordingborg Spildevand A/S's hovedaktivitet er at  transportere spildevandet fra alle de ejendomme i Vordingborg kommune, som er tilsluttet kloaksystemet. Endvidere administreres tømningsordningen for øvrige borgere.


Spildevandet behandles af datterselskabet Vordingborg Rens A/S på vores 9 renseanlæg.


Vi transporter imellem 4,5 og 7,8 mill. m3 spilde- og regnvand (mængden er afhængig af nedbørsmængderne) i ca. 635 km ledninger. Der er til området tilknyttet ca. 520 pumpestationer.


I normale år (vejrmæssigt) renser vi ca.  4,8 mio m3 spildevand, hvoraf de1,8 mio m3 udgør spildevand fra de tilsluttede ejendomme. Resten af ovenstående mængder er regn- og overfladevand.