Selvbetjening Fejlmelding
Vordingborg Forsyningsservice A/S

Vordingborg Forsyningsservice A/S

Vordingborg Forsyningsservice A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 70 89 54

EAN: 5790002261909


Stiftet 28. juni 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Bestyrelse 2022 - 2025

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, alle selskaber


Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling

Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 15.05.2023


Bestyrelsen er indsat på en  ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.


Hovedaktivitet
Vordingborg Forsyningsservice A/S varetager alle fællesfunktioner i koncernen og virker som entreprenør for alle selskaberne. Alle 47 medarbejdere i Vordingborg Forsyning koncernen er ansat i Vordingborg Forsyningsservice A/S. 


Der er indgået samhandelsaftaler med samtlige selskaber i koncernen. På grund af vedtagelsen af vandsektorloven pr. 1. juli 2009, skal handel med Vordingborg Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S ske til kostpris; mens resten er på markedsmæssige vilkår.