Vandkvalitet


Drikkevandsanalyser
Læs mere om hvordan man "læser en vanddanalyse". Eller print siderne "Hvad fortæller en vandanalyse.pdf".
Her kan du se de seneste drikkevandsanalyser for vandforsyningsområder under Vordingborg Forsyning:

Vordingborg by og Nyråd
Stege by
Præstø by
Midt-vest-Møn
* * * * * * * *
Link til GEUS - søg vandværk - klik her. (Her findes en masse oplysninger om alle vandværker i Danmark. Skriv kommunenavnet og klik på "Vis liste med vandforsyningsanlæg".