Selvbetjening Fejlmelding
Om forsyningen

Om os

Vordingborg Forsyning er et mulitiforsyningsselskab, der varetager spildevand i hele kommunen (dvs. spildevand mm , der ledes til forsyningens kloaknet og behandles på et af vores i alt 10 renseanlæg samt tømning af bundfældningstanke under den kommunal tømningsordning), drikkevand i Præstø, Stege og Vordingborg by, fjernvarme til Vordingborg by, Ørslev, Kastrup og Neder Vindinge og snart Nyråd - samt produktion af varme og  el på kraftvarmeværket.


I 2007 blev de kommunale forsyningsarter elnet, vand, fjernvarme og spildevand selskabsgjort efter dannelse af den nye Vordingborg storkommune. Hovedkontoret for Vordingborg Forsyning blev placeret på Færgegårdsvej 3 i Vordingborg, og det nye forsyningsselskab overtog dermed bygningerne for de tidligere Kommunale Værker i gl. Vordingborg Kommune.

Den 24. september 2012 flyttede vi til adressen Brovejen 10 på Masnedø efter at forsyningen i 2012 købte kraftvarmeværket på Masnedø af Dong Energy A/S. Adressen er i slutningen af 2022 ændret til Danmarksvej 1 efter en kommunal ændring af vejnavnene på Masnedø

Her er i dag administrationen placeret samt den driftsmæssige side af Vand, Fjernvarme, Kraftvarme og Intern Service-, mens spildevandsfolkene holder til på Vordingborg Renseanlæg, Ole Borchsvej 4 på Ore.

Vordingborg Forsyning er 100 % kommunalt ejet og består af moderselskabet Vordingborg Energi Holding A/S samt de 5 datterselskaber Vordingborg Fjernvarme A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Forsyningsservise A/S.


I alt 48 personer er beskæftiget hos Vordingborg Forsyning. 


Vordingborg Elnet blev med virkning fra den 01.01.2019 overtaget af SEAS-NVE - nu Andel og er derfor ikke længere en del af Vordingborg Forsyning. 

Og fra og med den 01.01.2020 er Vordingborg Rens A/S fusioneret  (tilbage) med Vordingborg Spildevand A/S