Selvbetjening Fejlmelding
Vordingborg Fjernvarme A/S

Vordingborg Fjernvarme A/S

Vordingborg Fjernvarme A/S
Brovejen 10, Masnedø
4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 46

EAN: 5790002261893


Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december


Vedtægter for Vordingborg Fjernvarme A/S

Bestyrelse 2022-2025
Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør


Revision
PWC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk


Generalforsamling
Seneste ordinære generalforsamlinger afholdtes den 15.05.2023

Bestyrelsen er indsat på en  ekstra-ordinær generalforsamling  den 24.01.2022.


Formål

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivningen herom, herunder varmeforsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.


Hovedaktivitet
Vordingborg Fjernvarme A/S´s hovedaktivitet er at forsyne Vordingborg by, Masnedsund og Ore med fjernvarme ifølge varmeforsyningsplanen.
Vordingborg Fjernvarme A/S leverer fjernvarme til CA. 3.600 forbrugere i Vordingborg.
Energien fremskaffes på følgende måde:


  • Halm og flis fra vores kraftvarmeværk på Masnedø med 100 % af varmebehovet
  • Naturgas og olie fra egne varmecentraler på Nyvej og Bødkervænget med 0 %


Ledningsnettet omfatter 38 km. hovedledninger, 32 km. stikledninger og 7 km. transitledninger – alle som dobbeltrør. Der cirkulerer 3.800 m3 vand i ledningsnettet.