Halmudbud

Indkøb af halm til Masnedøværket.

Siden januar 2012, hvor Vordingborg Forsyning købte Masnedø Kraftvarmeværk af DONG, er det Vordingborg Kraftvarme A/S, der selv står for at indkøbe halm til værket. 
Som udgangspunkt vil det ske ved udbudsrunder - enten for os selv eller i samarbejde med andre Kraftvarmeværker.

Næste udbudsrunde r sendt i udbud jan 2022 med sidste frist mandag den 24.01.2022. Se udbudet her.


Opdateret 21.januar 2022


Masnedø Kraftvarmeværk - halmbane