Selvbetjening Fejlmelding
Kraftvarme

Vordingborg Kraftvarme A/S


Vordingborg Forsyning overtog Masnedø Kraftvarme Værk fra DONG Energy A/S i 2012.
Masnedøværket producerer både el til nettet (ca. 36.000 Mwh/år ) og fjernvarme til Vordingborg by( ca 105.000 Mwh/år).

Produktionen af el og varme er udelukkende baseret på biobrændsler, fordelt på ca. 33.000 t halm/år og 15.000 t flis/år.
Halm og flis skaffes primært fra lokale leverandører, halmen som regel ofte efter et fælles udbud med andre kraftvarmeværker på Sjælland.
Udbud af halmleverancer offentliggøres løbende - se under http://www.vordingborgforsyning.dk/kraftvarme/halmudbud


Kraftvarmeværket er placeret på Danmarksvej 1, Masnedø.


Halmladen1