Selvbetjening Fejlmelding
Hvem ejer kloakken

Hvem ejer kloakken

Vordingborg Forsyning driver og vedligeholder den offentlige del af kloaksystemet. Du har ansvaret for kloaksystemet på din egen grund - regnet fra skellet og ind. Evt skelbrønd inden på privat areal, tilhører som udgangspunkt altid ejendommen og dermed også ansvaret for vedligeholdelse af denne - ligesom ledningssystemet inde på den private grund.
  • Opdager du fejl på det offentlige kloaksystem, skal du kontakte Vordingborg Forsyning.
  • Opdager du fejl på din side af skellet, incl skelbrønden, er det dit eget ansvar at få fejlen repareret.
Vær opmærksom på, at det kun er mindre ting, du selv må forsøge at udbedre. Hvis der er brud på kloakrør eller brønde, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.


Du kan læse mere her.