Projekter og planer

Her på siden finder du relevante projekter og planer om fjernvarmeforsyningen. Klik på de enkelte punkter for at læse mere.


Marsterplan


Planen er grundlaget, når fire nye byområder skal forsynes med fjernvarme.
Læs mere om Masterplanen her


Vordingborg Kommune om varmeforsyning

Den overordnede planlægning af den fremtidige varmeforsyning i Vordingborg Kommune varetages af Vordingborg Kommune.
Læs mere om den fremtidige varmeforsyning her


Fjernvarme til Ørslev - klik her for flere oplysninger 

Projektet er igangsættes medio 2022 - først med en ny transmissionsledning fra Vordingborg til Ørslev. Tilslutninger sker i løbet af 2022 - 2024.


Fjernvarme til Nyråd - klik her for flere oplysninger.

Projektet er godkendt med forventet opstart af gravearbejdet medio 2023, hvorefter at tilslutningerne vil ske løbende i 2023 - 2024.


Renovering af ledninger - Ore og Masnedsund


I perioden 2012-2017 renoverede vi en stor del af fjernvarmeledningsnettet ud langs Ore og i Masnedsundområdet.
I 2014 tog vi fat på Færgegårdsvej, Gartnervej og Stationsvej. 


Projekt transmissionsledning ("sundledningen")


Ny transmissionsledning mellem Masnedø og fjernvarmenettet i Vordingborg  blev færdig i 2016.   Læs mere om den nye fjernvarmeledning her


Projekt Kastrup og Neder Vindinge


Fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge blev færdiggjort i 2018.  Læs om baggrunden og projektforslaget her