Selvbetjening Fejlmelding
Spildevandsplan

Spildevandsplan


Vordingborg Kommune har den 27. januar 2021 godkendt udkast til den nye Spildevandsplan  2021 - 2032.


Læs mere om den ny plan her.  


Se bl.a. planens tidsplan her  - og det tilhørende kortmateriale


Udkastet til ny Spildevandsplan er offentliggjort i en 8 ugers høringsperiode fra den 01. februar og frem til og med den 31. marts 2021. Bemærkninger mm til planen skal sendes til Vordingborg Kommune.


Spildevandsplan 2021-2032 omfatter de forventede kommende spildevandsprojekter i perioden 2021 til og med 2032 med hovedfokus på at sikre et godt vandmiljø, klimatilpasning og højt serviceniveau og forsyningssikkerhed.


Spildevandsplanen er opdelt i en planperiode (2021-2024) og en perspektivperiode (2025-2032).  Planperioden omfatter de kommende års projekter og tiltag, hvor tidspunkterne for gennemførelse af de enkelte projekter er fastlagt. 
Perspektivperioden omfatter projekter og tiltag i slutningen af spildevandsplanens periode. 

I planen er angivet en overordnet tidsplan for gennemførelse af de beskrevne tiltag og projekter. Tidsplanen for udførelse af de enkelte projekter i projektperioden må forventes at kunne ændre sig, da perspektivperioden ligger nogen år ude i fremtiden.

Spildevandsplan 2021-2032 er udarbejdet i samarbejde med Vordingborg Forsyning.