Selvbetjening Fejlmelding
Historie

Historie

Danmarksvej 1

Som følge af en generel omlægning af vejnavnene på den nordvestlige del af Masnedø, skiftede forsyningen nov. 2022 adresse til Danmarksvej 1, 4760 Vordingborg .


Brovejen 10

Vordíngborg Forsyning har siden  24. september 2012 holdt til på adressen Brovejen 10, Masnedø - en naturlig følge af at Vordingborg Forsyning ved årskiftet 2011-12 købte Kraftvarmeværket fra DONG - incl. ny administrationsbygning.
Indtil da havde Forsyningen holdt til på adresse Færgegårdsvej 3 i Vordingborg.
Idag har hele administrationen, alle kraftvarme- og fjernvarmefolkene, el- og gadelys samt alle vandfolkene deres udgangspunkt fra Masnedø mens spildevandsfolkene holder til på Vordingborg Renseanlæg på Ore.

Færgegårdsvej


Her havde vi  indtil september 2012  vores administration, mødelokaler, værksteder og personalefaciliteter og adressen var udgangspunkt for driftsfolkene på Vand, El, Gadelys og Fjernvarme.
Indtil kommunesammenlægningen i 2007, holdt Vordingborg Kommunale Værker til på stedet, men efter kommunalreformen blev alle de kommunale forsyningsarter selskabsgjort, spildevand kom til og navnet ændret til Vordingborg Forsyning med Vordingborg Energi Holding A/S som moderselskab.
På Færgegårdsvej 3 havde der været forsyningsaktivitet siden 1866. De første 100 år lå Gasværket her, og i 1909 blev Vordingborgs første vandværk bygget på stedet.
7e
Den markante store røde bygning stammer fra 1911. Frem til 1956 rummede den byens elektricitetsværk, der blev nedlagt, da store centrale kraftværker overtog produktionen af el.
I 1927 blev grunden på den anden side af Færgegårdsvej opkøbt til et nyt vandværk (Færgegårdsvej 10). Vandværket var aktivt frem til 1985, hvor Bakkebølle Vandværk og Mørkeskov Vandværk overtog produktionen. 
I 2003 blev vandværket på Færgegårdsvej revet ned for at give plads til en ny lagerhal for vandforsyningen, og i 2005 fulgte en lagerhal til fjernvarmemateriel. I 2009 blev en ny lagerhal til el- og gadelysmateriel, garager samt kontor- og mødelokaler opført.
I 2007 blev de kommunale forsyningsarter el, vand, fjernvarme, spildevand og gadebelysning selskabsgjort i den nye Vordingborg storkommune. Hovedkontoret for Vordingborg Forsyning blev placeret på Færgegårdsvej 3 i Vordingborg, og det nye fortsyningsselskab overtog dermed bygningerne for de tidligere kommunale Værker i gl. Vordingborg Komune.
Efter forsyningsselskabets indtog, blev der i 2009 opført en ny lagerhal til el- og gadelysmateriel, nogle depotgårde er ombygget til garager og der er indrettet flere kontor- og mødelokaler.
Masnedø - indkørsel 1 web
Ved årsskiftet 2011-12 købte forsyningsselskabet Kraftvarmeværket på Masnedø, der efter etableringen af en ny flisbaseret kedel i 2010-11, sikrer fjernvarmekunderne i Vordingborg By varme baseret næsten udelukkende på biobrændsel. Brug af naturgas (olie er udfast) i de gamle varmecentraler på Bødkervænget og Nyvej  er kun aktuel i perioder med større haveri eller når halmvarmeanlægget skal have den årlige gennemgang.
Administrationen lyttede den 01.09.2019 til Brovejen 10 - nu Danmarksvej 1.
I efteråret 2013 blev Færgegårdsvej nr. 1 (gl. mester-bolig - nu til udlejning), nr.  3  (den gamle el-bygning) og nr. 10 (lagerpladsen) frasolgt til naboen Vordingborgskolen.
Med virkning fra den 01.01.2019 er Vordingborg Elnet overtaget af SEAS-NVE - nu ANDEL